Menü
Kosár

ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF a Webshop használatára vonatkozik.

 

1. Általános Szerződési Feltételek alanyai, tárgya, hatálya
1.1 A www.szaniter.bolt.hu domain név alatt elérhető Internetes Webshopot az Induct Trade Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti és tartja fenn. Az Üzemeltető adatai: székhelye: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239. Adószáma: 14743960-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-128363, kibocsátó cégbíróság: Pest megyei Bíróság, Elektronikus elérhetősége: info@szaniter.bolt.hu, Telefonszám: +36/24-404-877, A kapcsolattartó személy neve: Szoták Zoltán.
1.2 A Webshop abból a célból jött létre, hogy az ügyfelek az Interneten keresztül vásárolhassanak az Induct Trade Kft. által forgalmazott termékekből. A Webshopon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.
1.3 A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a Webshop által nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Webshopon elérhetővé tett információkra terjed ki, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó távközlő eszköz (nyomtatvány, levél, sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, telefon, fax, SMS) használata útján kötött szerződésekre, és az azok alapján, illetve személyesen nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre nem.
1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Webshop nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat tartalmazza.
1.5 A Webshop használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.
1.6 Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal részeinek vagy egészének on-line vagy off-line (beleértve grafikai elemek, szövegek, kép, hang- és videó multimédiás anyagok, szerkesztés) újra publikálása.

2.Megrendelés
2.1 Az Üzemeltető Webshopján keresztül való vásárlás előzetes regisztrációhoz van kötve. A Webshopon közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak ? és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak ? minősülnek. A Webshopban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.
2.2 A webshopban található termékek aktuális árait a termékkategóriák oldalai tartalmazzák.
2.3 A Webshopban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a megrendelt termék magyarországi kézbesítési címre történő eljuttatásának költségét.
2.4 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Webshopon feltüntetett termékek rendelkezésre állása tekintetében. Ha az Üzemeltető raktárkészletében nem elérhető a megrendelt áru, annak várható rendelkezésre állásáról értesíti a Megrendelőt.
2.5 A Webshopban történő megrendelés elküldését követően a megrendelés megérkezését az Üzemeltető e-mailben visszaigazolja.
2.6 A Webshopban megtalálható termékek a Webshopon kívül is megrendelhetőek, illetve megvásárolhatóak az alábbi módon:
(a) telefonon a +36/24-404-877-es telefonszámon; az ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó adatok:
elérhető hétfőtől péntekig 9-17 óra között.
E-mail:info@szaniter.bolt.hu, levélcím: Induct Trade Kft. (2315 Szigethalom,Szabadkai utca 239.)
(b) személyesen előzetes bejelentkezéssel az Induct Trade Kft. irodájában (2315 Szigethalom,Szabadkai utca 239.)
(c) E-mailben az info@szaniter.bolt.hu -n.

3. Kiszállítási feltételek
3.1 A megrendelt termék kiszállítására vonatkozólag a Megrendelő 4 opció közül választhat.
(a) Személyes átvétellel, előreutalással ? a Megrendelő személyesen az Induct Trade Kft. bejelentett székhelyén vagy telephelyén veszi át a csomagot személyesen, miután az Üzemeltető számláján jóváíródott a vételár. Ebben az esetben a csomag mentes a szállítási és csomagolási költségtől.
(b) Személyes átvétellel, helyszíni fizetéssel ? a Megrendelő személyesen az Induct Trade Kft. bejelentett székhelyén vagy telephelyén veszi át a csomagot személyesen, és a vételárat készpénzben fizeti ki. Ebben az esetben a csomag mentes a szállítási és csomagolási költségtől.
(c) Postai Utánvéttel ? a Magyar Posta végzi. Ebben az esetben a csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A Megrendelő a csomag átvételekor fizeti meg a vételár és a postaköltség összegét.
(d) Házhozszállítással ? az Üzemeltetővel szerződött csomagküldő szolgálat szállítja ki a megrendelt termékeket, melynek költsége a Megrendelőt terheli. A Megrendelő a csomag átvételekor fizeti meg a vételár, a szállítási és csomagolási költség összegét.
3.2 A megrendelések feldolgozása, postázása vagy feladása hétköznapokon történik, hétvégén a megrendelések feldolgozása szünetel. Az ügyfélszolgálat a 2.6 pontban feltüntetett időpontokban érhető el.
3.3 A kiszállítás a címzett részére a megrendelés leadásától számított maximum 7 munkanapon belül kerül teljesítésre, ha ez valamilyen okból nem tud megvalósulni, arról a Megrendelőt az Üzemeltető tájékoztatni köteles.
3.4 A csomag átvételekor a vevő köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a termékek sértetlenségét.

4.Fizetési feltételek
4.1 A Webshopon keresztül történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:
(a)előreutalással az Üzemeltető által helyesen megadott bankszámlaszámra;
(b)személyes átvételkor készpénzes fizetéssel;
(c)utánvéttel.

5. A vásárlástól való elállás és a szavatosságra vonatkozó rendelkezések
5.1 A fogyasztó ? vagyis a termékvásárlásra vonatkozó szerződést gazdasági tevékenységén kívül eső célból megkötő személy ? jogosult a küldemény kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni.
5.2 Az elállási jog a Webshopon keresztül megrendelt termékre vonatkozik.
5.3 A Megrendelők elállásra vonatkozó igényét E-mailben, telefonon vagy személyesen jelentheti be.
5.4 A jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén az Üzemeltető az elállással érintett áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizeti. Amennyiben a megrendelő postán, vagy csomagküldő szolgálattal küldi vissza a terméket, az Üzemeltető legkésőbb a visszaküldött termék székhelyére vagy telephelyére történő megérkezésétől számított 30 napon belül utalja vissza az összeget a megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra.
5.5 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. A vásárolt termék sérülésmentes eljuttatásának költségei a vevőt terhelik.
5.6 Amennyiben a Webshopon keresztül vásárolt termék az Üzemeltetőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetőhöz, az Üzemeltető nem vállalja a vételár visszatérítését.
5.7 Ha a Webshopban megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Üzemeltető díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha a megrendelő ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, az Üzemeltető a termék vételárát visszatéríti és visszaveszi a terméket. A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a megrendelő a PTK szabatossági szabályai szerint jelentheti be az ügyfélszolgálat jelen ÁSZF. 2.6 pontjában megjelölt elérhetőségein.
5.8 A vásárlástól való elállás esetén, amennyiben Üzemeltető postai úton, vagy csomagküldő használatával juttatja el megrendelőhöz a terméket, megrendő köteles teljes mértékben megtéríteni az Üzemeltető csomagküldésből eredő kárát. Ez magában foglalja a kiküldés és a megrendelt áru visszajuttatásának díját is.

6. Vegyes rendelkezések
6.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2012.01.02 Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Üzemeltető az új szerződési feltételeket közzéteszi a Webshopon, és a weboldal nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.
6.2 Az Üzemeltető a Webshopon nyújtott szolgáltatások igénybevételét kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges.
6.3 Az Üzemeltető az 1. mellékletben csatolt Adatvédelmi Nyilatkozatot tekinti irányadónak. 

  

Adatvédelmi Nyilatkozat


1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat tárgya, hatálya
1.1 Az Induct Trade Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) ezen Adatvédelmi Nyilatkozattal (továbbiakban: Nyilatkozat) elkötelezi magát a biztonságos és megbízható Internetes kereskedelem, a személyes adatok és személyiségi jogok védelme mellett.
1.2 A Nyilatkozat tárgyi hatálya alá tartozik valamennyi, az Üzemeltető által üzemeltetett Honlap, így a www.szaniter.bolt.hu, a  https://akadalymentesites.hu/shop, valamint a https://www.vandalbiztos.hu/  domain nevű oldalak.

1.3 A Nyilatkozat személyi hatálya alá tartozik az Üzemeltető és a Honlap Felhasználója.
1.4 A Üzemeltető által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát.

2. Általános adatvédelmi rendelkezések
2.1 A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
2.2 A Webshopon keresztül megvásárolható termékek megrendeléséhez szükséges regisztráció, így a megrendelés során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a megrendeléssel egyidejűleg adják meg.
2.3 A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője az Üzemeltető.
2.4 Az Üzemeltető kötelezettséget vállal a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.
 
3. A személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó információk
3.1 Név nélküli adatok
Az Üzemeltető Internetes oldalainak látogatása során általánosan hozzáférhető oldalakon szabadon és név nélkül kereshet a Felhasználó. A név nélküli internetes adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot, az ilyen látogatást az Üzemeltető kizárólag statisztikai célokra használja fel, az Internetes megjelenés optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, a számítógép konfigurációja és a böngésző típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítésre kerülnek azok az internet-oldalak, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni és teljesen névtelen marad. Ezen felül a böngészés nincs nyomon követve.
3.2 Feldolgozásra kerülő személyes adatok
A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Üzemeltető általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. Az adatok által az Üzemeltető azonosítani tudja a Felhasználót, illetve a megrendelés lebonyolítását segíti.
(a)A hírlevélre való feliratkozásnál a Felhasználó E-mail címének megadásával járul hozzá, hogy az Üzemeltető saját reklámcéljaira felhasználja azt. A hírlevélre való feliratkozáskor az adatok a hírlevél listán kerülnek rögzítésre.
(b)A megrendelés során szükséges a kiszállítási, illetve számlázási adatok megadása. Ezek az egyetlen olyan személyes adatok, amelyeket az Üzemeltető feldolgoz.
3.3 A Felhasználó által megadott személyes és számlázási adatokat (név, cím, telefonszám stb.) az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, tanácsadási célokra, valamint saját reklámcélokra használja fel az Üzemeltető. A szolgáltató az adatokat - az azonosításon kívül - legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra.
3.4 A személyes adatok az Üzemeltető és alkalmazottai számára hozzáférhetőek. Az Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használja, és hogy Üzemeltető titoktartási kötelezettsége a tevékenység befejezte után is fennáll.
3.5 Az Üzemeltető és alkalmazottai behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályokat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.
3.6 A félbehagyott, illetve idő közben az oldalról kilépve a kérdőíveken kitöltött mezők adatait a rendszer sehol nem tárolja el.
3.7 Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a személyes adatok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor ? ilyen a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek, illetve az érintett hozzájárulása. A szállítónak a megrendelt áru leszállítása céljából átadhatók a megrendelő adatai.
3.8 A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. Az Üzemeltető nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak az Üzemeltető által üzemeltetett Honlapra vonatkozik.
 
4. A Felhasználó jogai és kötelezettségei személyes adatai tekintetében
4.1 A Felhasználó Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogai, különös tekintettel:
(a) Tájékozódási jog - az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az Üzemeltető által rögzített adatairól felvilágosítást kérni.
(b) Ellenvetési jog - az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.
(c) Helyesbítés, törlés, korlátozás - az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvélemény-kutatás céljából történő használatát korlátozni.
4.2 Az Üzemeltető biztosítja a Felhasználókat, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megtesz minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy a személyes adatokat megvédje.
4.5 A Felhasználó köteles a megrendelés során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni az adatlap kérdéseire vonatkozóan.
4.6 A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
4.7 A megrendeléssel vagy hírlevélre feliratkozással összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és az Üzemeltető által személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

5. A személyes adatok tárolása
5.1 Az adatokat az Üzemeltető addig tárolja, amíg a Felhasználóz igénybe veszi az egyes szolgáltatásokat, illetve amíg a Felhasználó nem él a törlés vagy korlátozás jogával.
5.2 A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Üzemeltető műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. Az Üzemeltető ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

6. Tájékoztatás
6.1 Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.
6.2 Az Üzemeltető jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat a Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
6.3 A Induct Trade Kft. adatvédelmével kapcsolatban forduljon az ügyfélszolgálathoz, ahol felvetései vagy panasza esetén szívesen állnak rendelkezésére.

Induct Trade Kft.
2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 239.
+36/24 404-877

 

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.